Zde pro Vás připravujeme novou platformu pro farmářské, bleší, vintage, chovatelské, sběratelské a jiné trhy a burzy v Praze
You can find here soon a new platform for farmers, flea, vintage, colector and other markets in Prague

Pravý bleší trh najdete nadále na adrese
www.pravyblesitrh.cz